Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/353- Bollekensstraat 3 en 4-het bouwen van 2 tuinhuizen

Gepubliceerd op  vr 29 nov 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Tessa Op de Beeck en Evy Fierens, Europalaan 32 bus 0102 te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bollekensstraat 3 en 4 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 828F3, 828G3.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 2 tuinhuizen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek: de 2 tuinhuizen worden gekoppeld op de gemene perceelsgrens, in plaats van een afstand van mintsens 1m te houden ten opzichte van de perceelsgrens.

De aanvraag ligt van 29 november 2019 tot en met 28 december 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.