Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/396 - OMV_2019146506 Project: het regulariseren van een bijgebouw, verhardingen en een uitbreiding bij een eengezinswoning en het slopen van de carport - Gaston Ceuterick

Gepubliceerd op  di 07 jan 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Gaston Ceuterick, Vestinglaan 22 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeesteren schepenen.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vestinglaan 22 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 324E6.
Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een bijgebouw, verhardingen en een uitbreiding bij een eengezinswoning en het slopen van de carport.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
In de verkavelingsvoorschriften staat onder artikel 2.02.1°en2°: in de strook voor binnenplaatsen en tuinen zijn alleen bergplaatsen en hokken toegestaan alsook dient de gevel op min. 10m uit de strook voor hoofdgebouwen en de overige gevels op min. 3m afstand van de erfscheiding. Onder artikel 2.03-2.04: in de bouwvrije voortuinstrook geen constructies en geen op- en afritten toegelaten en in de bouwvrije zijtuinstrook ook geen constructies en geen op- en afritten toegelaten.
In het ontwerp van de regularisatie van de woning is er een uitbreiding van het woongedeelte voorzien in de strook voor binnenplaatsen en tuinen alsook staat er een vrijstaand bijgebouw op meer dan 10m van de strook van hoofdgebouwen en op minder dan 3m van de linkerperceelsgrens. In de bouwvrije voortuin en zijtuinstrokenis er een oprit aanwezig alsook een tuinpad.
De aanvraag ligt van 8 januari 2020 tot en met 6 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.
Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.