Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/414 - Leliestraat 57 - Joachim Vervoort en Sarah Keulemans

Gepubliceerd op  di 21 jan 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Joachim Vervoort en Sarah Keulemans, Leliestraat 57 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leliestraat 57 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 452X.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met praktijkruimte en bijgebouw.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.


In de verkavelingsvoorschriften onder artikel 3.1 staat dat bebouwing in de zijtuinstrook niet is toegelaten. Onder artikel 4.1 staat dat bij een nevenactiviteit de verharding in de voortuinstrook mag gaan tot 2/3 van de totale
perceelsbreedte.
In het ontwerp wordt er een muurtje geplaatst van 235 cm hoog in de linkerzijtuinstrook om als afscheiding te dienen voor een fietsenstalling, en wordt er in de voortuinstrook meer dan 2/3 van de perceelsbreedte verhard voor parkeerplaatsen.
De aanvraag ligt van 23 januari 2020 tot en met 21 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst omgeving cel milieu, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.


Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.