Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/421- Erfstraat 68A-William Van Oosterwijck en Christiana Busschots

Gepubliceerd op  do 12 dec 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door William Van Oosterwijck en Christiana Busschots, Erfstraat 4 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.
De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.
De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Erfstraat 68A te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 609C.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
• 53.2.2°a)

Reden openbaar onderzoek:
• Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke
Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
• In de voorschriften van de verkaveling staat onder artikel 1.3: er kunnen geen parkings voorzien worden
in de voortuinstrook. Onder artikel 2.1.B: er kan een voorgevelbreedte van minimaal 9m. Onder artikel
3.2: alleen noodzakelijke verhardingen zoals oprit en terrassen van maximaal 30m².
• In het ontwerp is er een parking en oprit voorzien in de voortuinstrook, de voorgevelbreedte is 8m, het
terras is 33m² en er wordt buiten de oprit nog een extra parkeerplaats verhard.

De aanvraag ligt van 31 januari 2020 tot en met 29 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.
Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.