Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/015/ME - Bekendmaking melding voor het exploiteren van een wellnesscentrum-Mechelbaan 157-Andrie-Pauwels bvba

Gepubliceerd op  do 20 jun 2019

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 3 februari 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Andries-Pauwels bvba, Mechelbaan 157 te 2861 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 20 januari 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Mechelbaan 157 te 2861 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12027, sectie E, perceel 78T2.

Het betreft het exploiteren van een wellnesscentrum.

De melding omvat de exploitatie van een ingedeelde inrichting of activiteit van de derde klasse met volgende rubrieken:

Rubrieknummer Omschrijving Hoeveelheid Klasse
32.8.1.1°a) tot 50 m²binnen zwembad 45 m² 3
32.8.1.2° hot whirlpools, dompelbaden, plonsbaden 1 1000l 3
3.4.1°a) als het bedrijfsafvalwater geen hogere concentratie van gevaarlijke stoffen dan de voormelde concentraties bevat

lozing van afvalwater van zwembad en whirlpool

2.0 m³/uur 3
17.4. opslag chemicalien voor zwembad 300 l 3
43.1.1°b) 300 kW tot en met 2000 kW, als de inrichting volledig of gedeeltelijk gelegen is in een ander gebied dan industriegebied en gestookt wordt met aardgas 300 kW 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 14 februari 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11