Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/426 - Hoogstraat 30 - Tom Geerts

Gepubliceerd op  di 04 feb 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Tom Geerts, Hoogstraat 30 te 2861 SintKatelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoogstraat 30 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie D, perceel 416G.


Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwembad, een bronbemaling en het regulariseren van verhardingen.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.
Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:
53.2.2°a)
Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
In de verkavelingsvoorschriften staat bij artikel 1.02 dat er geen constructies zijn toegestaan in de strook voor binnenplaatsen en tuinen. Bij artikel 1.03.2° staat dat de bouwvrije voortuinstrook, behoudens de toegangen tot de gebouwen moet aangelegd worden als tuin.
In het ontwerp van de aanvraag wordt er een zwembad gevraagd in de strook voor binnenplaatsen en tuinen en komen er in de bouwvrije voortuinstrook extra parkeerplaatsen.


De aanvraag ligt van 7 februari 2020 tot en met 7 maart 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.
Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.