Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/334 - Hoveniersstraat 45-Belorta cvba

Gepubliceerd op  di 11 feb 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Belorta cvba, Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoveniersstraat 45 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 404A, 405T, 406M, 408B2, 408W.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, een technisch gebouw, laadkades en infrastructuurwerken.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

12.2.1°, 15.1.2°, 16.3.1.2°, 23.3.1°a), 3.6.1.

Reden openbaar onderzoek:

Milieu klasse 2

De aanvraag ligt van 11 februari 2020 tot en met 11 maart 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.