Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/397 - Kegelslei zn- Softmay

Gepubliceerd op  vr 14 feb 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Softmay, Oudestraat 71 te 1910 Kampenhout, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kegelslei zn te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie C, perceel 148A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bedrijfsloods met een geïntegreerde bedrijfswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

15.1.1┬░, 15.2., 17.4.

Reden openbaar onderzoek:

Er wordt afgeweken van de stedenbouwkundige voorschriften het gewestplan voor de aanleg van een brandweg in agrarisch gebied.

De aanvraag ligt van 14 februari 2020 tot en met 14 maart 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.