Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/042-Edwin Jacobs

Gepubliceerd op  vr 06 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Edwin Jacobs, Generaal Deschachtstraat 39 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelsesteenweg 103 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 468P.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van de functie van exploitatiewoning naar particuliere woning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.23 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek: er wordt een zonevreemde functiewijziging aangevraagd voor de omvorming van bedrijfswoning naar particuliere woning.

De aanvraag ligt van 6 maart 2020 tot en met 4 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.