Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/047 - Bollekensstraat 3 - Evy Fierens

Gepubliceerd op  di 03 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Evy Fierens, Bollekensstraat 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bollekensstraat 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 828G3.


Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek: de tuinberging wordt op 1m in plaats van 3m uit de achterste perceelsgrens voorzien.


Ter info: de vorige verkregen vergunning voor de gekoppelde tuinberging wordt niet uitgevoerd en vervangen door huidige aanvraag voor wat betreft dit perceel; bij het rechts aanpalend perceel wijzigt niets omtrent de verkregen vergunning.


De aanvraag ligt van 6 maart 2020 tot en met 4 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.


Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.