Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/035 - het slopen van 2 eengezinswoningenen het bouwen van een appartementsgebouw met 11 woongelegenheden - Dorp 22-23

Gepubliceerd op  do 05 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door VEMA – REAL ESTATE SERVICES BV, Mechelbaan 500 bus 1 2580 Putte, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dorp 22, Dorp 23 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie A, perceel 18D, 19E.

Het betreft een aanvraag tot het slopen van 2 eengezinswoningen en het bouwen van een appartementsgebouw met 11 woongelegenheden.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto volume van meer dan 3.000m³ volgens artikel 13.1°b.4)i

De aanvraag ligt van 11 maart 2020 tot en met 9 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.