Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking politieverordening in Leliestraat op zondag 19 april 2020 n.a.v. de Drédag

Gepubliceerd op  do 16 jan 2020
Het besluit van het schepencollege genomen in zitting van 9 maart 2020 betreffende de regeling van het verkeer in Leliestraat op zondag 19 april 2020 n.a.v. de Drédag (Groentenjumping) wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 10 maart 2020

Datum publicatie: 10 maart 2020

Nummer: 2029

Onderwerp: Mobiliteit

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.