Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/054- Valkstraat 84-Greta De Winne

Gepubliceerd op  vr 20 mrt 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Greta De Winne, Valkstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Valkstraat 84 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 506N2.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een veranda en een voorgevelwijziging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de verkavelingsvoorschriften staat onder artikel 02.5°-6° dat gevelmaterialen van het bijgebouw hetzelfde dienen te zijn dan het hoofdgebouw en dat het dak een plat dak dient te zijn.

In het ontwerp van de regularisatie bestaat het bijgebouw volledig uit glas en aluminium profielen (veranda) en betreft het een lessenaars dak.

De aanvraag ligt van 20 maart 2020 tot en met 18 april 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van lopende openbare onderzoeken. U kan deze informatie hier nalezen.