Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/384 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw-Hervain en BDW Holding bvba-Hoveniersstraat 28

Gepubliceerd op  do 02 apr 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 23 maart 2020 een vergunning werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Hervain en BDW Holding bvba met als adres Drevendaal 38 en Wilsonstraat 62 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 22 november 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoveniersstraat 28 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 413E, 414G, 416X, 416Y, 416Z, 417C, 418M, 418N, 419G, 420G, 420M, 420P, 420R, 421A2.

Het betreft het bouwen van een nieuw bedrijfsgebouw.

De ingedeelde inrichting of activiteit omvat voortaan:

Rubriek: Aard: Omschrijving: Aantal + eenheid: Klasse:
3.2.2.a Nieuw Lozen van huishoudelijk afvalwater 700m³/jaar 3
3.4.1.a Nieuw Lozen van bedrijfsafvalwater 0,24m³/u 3
12.2.1 Nieuw 1 transformator met een individueel nominaal vermogen van 630kVA 3
15.1.1 Nieuw Het stallen van motorvoertuigen of aanhangwagens 7 voertuigen: vrachtwagens en heftrucks 3
16.3.2.b Nieuw Koelinstallatie en luchtcompressor met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 385kW 2
17.4 Nieuw Opslag van gevaarlijke producten met een gezamelijke inhoud van 500l 3
19.6.1.a Nieuw Opslag van houten paletten in een lokaal 100m³ 3
23.3.1.a Nieuw Opslag van voorwerpen uit kunststof in een lokaal: kratten, schaaltjes, plastieken paletten 50ton 3
33.4.1.a Nieuw Opslag van papier en karton 75ton 3
45.13.d.1.a Nieuw Verpakken van groenten en fruit met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 70kW 3
46.1.a Nieuw Industriële wasmachine en droogkast met een geïnstalleerde totale drijfkracht van 21,5kW 3

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 3 april 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

U kunt, als betrokken publiek, een beroep instellen tegen deze beslissing. U maakt deel uit van het betrokken publiek als u als natuurlijke persoon, rechtspersoon, vereniging, organisatie of groep met rechtspersoonlijkheid gevolgen ondervindt of waarschijnlijk ondervindt van of belanghebbende bent bij de besluitvorming over de afgifte van een omgevingsvergunning of de bijstelling van de vergunningsvoorwaarden.

Bezorg hiertoe een beroepschrift bij voorkeur digitaal via het omgevingsloket (www.omgevingsloket.be) , of per aangetekende brief of via afgifte tegen ontvangstbewijs aan de deputatie van de provincie Antwerpen binnen de dertig dagen na de dag van aanplakking.

U doet dit op straffe van onontvankelijkheid volgens de vormvoorschriften en termijnen bepaald in artikel 52 en volgende van het decreet van 25 april 2014 betreffende de omgevingsvergunning en het bijhorende besluit van de Vlaamse Regering van 27 november 2015, artikel 73 tot en met 79.

Wegens de Coronacrisis werden er maatregelen genomen inzake de duurtijd van beroepsmogelijkheden. U kan deze informatie hier nalezen.