Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2019/334 - Bekendmaking omgevingsvergunning voor het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, een technisch gebouw, laadkades en infrastructuurwerken-Hoveniersstraat 45-Belorta cvba

Gepubliceerd op  do 09 apr 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 30 maart 2020 een weigering werd verleend voor de aanvraag tot omgevingsvergunning ingediend door Belorta cvba met als adres Mechelsesteenweg 120 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De aanvraag werd per beveiligde zending ingediend op 30 september 2019.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hoveniersstraat 45 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 404A, 405T, 406M, 408B2, 408W.

Het betreft het bouwen van een bedrijfsgebouw met kantoren, een technisch gebouw, laadkades en infrastructuurwerken.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 10 april 2020 gedurende een periode van 30 dagen, op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheden

Enkel de aanvrager van de omgevingsvergunning kan een beroep instellen tegen deze beslissing