Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/060-Esdoornstraat 6-Jeroen Volders

Gepubliceerd op  ma 04 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jeroen Volders, Esdoornstraat 6 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Esdoornstraat 6 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 332D4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een veranda en een carport.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de verkavelingsvoorschriften staat onder artikel 2.04 dat de inplanting van de carport moet zijn zoals op het verkavelingsplan en dat de palen minstens 0,1m van de zijdelingse perceelsgrens dienen te staan.

In het ontwerp van de aanvraag omvat de carport niet de gehele zone van op het verkavelingsplan en staan de palen op de perceelsgrens.

De aanvraag ligt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.