Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/070/VK-Duffelstraat 50-Jan Belmans

Gepubliceerd op  ma 04 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jan Belmans, Naalstraat 40C te 2570 Duffel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelstraat 50 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 173F, 174/02A.

Het betreft een aanvraag tot het creëren van 4 loten voor open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek: nieuwe verkaveling.

De aanvraag ligt van 4 mei 2020 tot en met 2 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via http://www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.