Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2020/099-Muilshoek zn-Proefstation voor Groenteteelt VZW

Gepubliceerd op  ma 11 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Proefstation voor Groenteteelt VZW, Duffelsesteenweg 101 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Muilshoek zn te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 204T, 204V, 204W, 205K, 207B, 208B.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van volle grond groenteteelt.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

43.1.1°b), 53.3., 53.8.1°a) 16.3.2.1, 17.3.5.1, 17.3.6.1.b, 3.2

Reden openbaar onderzoek:

De aanvraag is uitgevoerd buiten een industriegebied in de ruime zin en telkens met een grondoppervlakte van meer dan 1000 vierkante meter: iii) het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond.

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.