Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/007 - Gert Gernée - Duffelstraat 43

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Gert Gernée, Duffelstraat 43 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelstraat 43 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 118A2, 118Z, 119C, 119K, 132T, 132X, 83M, 83N, 85A.

Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van constructies en van het rooien van 2 houtkanten en hetplaatsen van een nieuwe silo.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Reden openbaar onderzoek: het gewoonlijk gebruiken, aanleggen of inrichten van een grond uitgevoerd buiten een industriegebied en met een grondoppervlakte van meer dan 1000m².

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.