Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/085 - Veerle de Greef - Vermeulenstraat 16-18

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Veerle De Greef, Vermeulenstraat 18 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeesteren schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vermeulenstraat 16, Vermeulenstraat 18 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 828G2, 828H2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een dubbele carport waarvan één met een tuinberging.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.
In de verkavelingsvoorschriften staat onder artikel 3.3 dat de inplanting van de carports moet zijn zoals het verkavelingsplan, 9m. diep. Onder artikel 3.4 staat dat er een scheidingsmuur tussen gekoppelde carports dient te komen in metselwerk met een hoogte van 3m over de gehele lengte.
In het ontwerp van de aanvraag wordt voor lot 20 een carport gevraagd met een diepte van 6m. In het ontwerp is er ook geen scheidingsmuur voorzien tussen de gekoppelde garages.

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.