Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking retributie inzake het afleveren van een vergunning tot het exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer van heden t/m 31 december 2025

Gepubliceerd op  ma 18 mei 2020
Het besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 4 mei 2020 betreffende de retributie inzake het afleveren van een vergunning tot exploiteren van een dienst voor individueel bezoldigd personenvervoer wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 18 mei 2020.

Datum publicatie: 18 mei 2020

Nummer: 2040


Onderwerp: Belastingen en retributies

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.