Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/128 - Het plaatsen van een zwembad - Marc Ferrante - Walemstraat 34A

Gepubliceerd op  ma 08 jun 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Marc Ferrante, Walemstraat 34A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Walemstraat 34A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 338K3, 338L3.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een zwembad.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek:

In de voorschriften van de verkaveling staat onder artikel 3.3 dat een openlucht zwembad kan worden toegestaan op een minimale afstand van 2 m uit de perceelsgrenzen.

In het ontwerp van de aanvraag wordt het zwembad voorzien tegen de achterste perceelsgrens, alsook verder dan deze perceelsgrens.

De aanvraag ligt van 12 juni 2020 tot en met 11 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.