Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/141 - het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning - Dr. Laenenstraat 20

Gepubliceerd op  do 25 jun 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Michelle Dietens, Dr.Laenenstraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Dr.Laenenstraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 685G.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de voorschriften staat onder artikel 2.01.6 dat de gevelmaterialen moeten voorzien worden in gevelsteen, natuursteen of geschilderde machiensteen en onder artikel 2.01.7 staat dat een plat dak verboden is.

In het ontwerp van de aanvraag wordt er een nieuwe uitbreiding voorzien met een houten gevelbekleding en een plat dak.

De aanvraag ligt van 25 juni 2020 tot en met 24 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.