Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/146 - Het bouwen van een bergplaats en het regulariseren van een buitenpiste - David Peeters - Mussepi 3

Gepubliceerd op  di 23 jun 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door David Peeters, Mussepi 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Mussepi 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 74A2, 74K2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een bergplaats en het regulariseren van een buitenpiste.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 28.2.c)1°

Reden openbaar onderzoek:Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In het RUP zonevreemde woningen staat onder artikel 3.2.2: 'De aanleg van verhardingen wordt beperkt tot de strikt noodzakelijke toegangen en
opritten tot de woning en de woningbijgebouwen en de aanleg van niet overdekte
constructies tot maximaal 80m² per goed in zijtuin en achtertuin.'

De aanvraag betreft een aanleg van verhardingen (paardenpiste) groter dan 80m², namelijk ongeveer 800m².

De aanvraag ligt van 26 juni 2020 tot en met 25 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.