Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/171/VK-tot het wijzigen van een verkavelingsvoorschrift betreft de bouwdiepte op de verdieping-Kempenarestraat 10a, 10b

Gepubliceerd op  vr 17 jul 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Peter Van den Eede en Marijke Serneels, Kempenarestraat 10B te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kempenarestraat 10A, Kempenarestraat 10B te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 225D2, 225W.

Het betreft een aanvraag tot het wijzigen van een verkavelingsvoorschrift betreft de bouwdiepte op de verdieping.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning als:

  1. a) de kavels niet gelegen zijn in een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg
  2. b) de aanvraag wel gelegen is in zulk plan, maar er niet mee in overeenstemming is
  3. c) het voor de kavels geldende plan, vermeld in a), geen bestemmingsvoorschriften en geen voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies bevat

De aanvraag ligt van 17 juli 2020 tot en met 15 augustus 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.