Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

OV/2020/210/ME - Bekendmaking melding voor het creëren van een zorgwoning- Baanvelden 3 - Jan Denies

Gepubliceerd op  do 17 sep 2020

Het college van burgemeester en schepenen verklaart dat in zitting van 31 augustus 2020 akte werd genomen van de melding ingediend door Erika Van de Walle, Baanvelden 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver.

De melding werd per beveiligde zending ingediend op 7 augustus 2020.

De melding heeft betrekking op een terrein met als ligging Baanvelden 3 te 2860 Sint-Katelijne-Waver en met als kadastrale ligging:  Afdeling 12422, sectie C, perceel 409S.

Het betreft het creëren van een zorgwoning.

De melding omvat: stedenbouwkundige handelingen.

Het college van burgemeester en schepenen heeft de aanvraag onderzocht rekening houdend met de terzake geldige wetgeving, in het bijzonder het omgevingsdecreet.

De integrale beslissing kan ingekeken worden vanaf 18 september 2020 gedurende een periode van 30 dagen op het gemeentehuis, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver, dienst Omgeving. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beroepsmogelijkheid

U kan tegen deze beslissing een verzoekschrift tot schorsing en/of vernietiging indienen bij de Raad voor Vergunningsbetwistingen op het volgende adres:

Raad voor Vergunningsbetwistingen

p/a Dienst van de Bestuursrechtscolleges

Koning Albert II-laan 35 bus 81

1030 Brussel

per beveiligde zending (dit is per aangetekende brief of door neerlegging ter griffie) binnen een vervaltermijn van 45 dagen die ingaat de dag na de betekening van deze beslissing.

De vormvoorschriften en termijnen worden bepaald in de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening artikel 4.8.11