Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek - Inventaris leegstaande en verwaarloosde bedrijfsruimten-Vlaamse Overheid

Gepubliceerd op  ma 14 sep 2020

Het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde onroerende goederen, gelegen op het grondgebied van
Sint-Katelijne-Waver, ligt ter inzage op de dienst Omgeving, Lemanstraat 63
vanaf 14 september 2020


Art 11.§1. Iedere derde kan binnen dertig dagen na bekendmaking van het uittreksel van de in de Inventaris geregistreerde goederen, via een aangetekend schrijven, een bezwaarschrift indienen bij de Vlaamse Regering wanneer een bedrijfsruimte niet werd geregistreerd.

Het bezwaarschrift dient gericht aan:

De Vlaamse Regering
Departement Omgeving-Leegstaande en/of verwaarloosde bedrijfsruimten
Koning Albert II-laan 20 bus 8
1000 Brussel


Dit document ligt ter inzage:
Op afspraak bij de dienst Omgeving.