Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Wegenwerken en hinder door nutsmaatschappijen

Gepubliceerd op  vr 01 jan 2021
De komende weken zullen nutsmaatschappijen verschillende werken uitvoeren in onze gemeente. U vindt op onze website een overzicht van de werken waarvoor verkeersmaatregelen getroffen worden. Deze lijst wordt regelmatig aangepast.

Bredeheide:
Het gedeelte tussen Heidijk en Zonstraat wordt ingenomen als werfzone en de straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer en fietsers worden toegelaten. 
Startdatum: 3 juni 2021 - einddatum: 31 december 2021 

Heidijk:
In functie van rioleringswerken wordt de rijbaan ingenomen als werfzone en wordt de straat afgesloten voor doorgaand verkeer. Plaatselijk verkeer en fietsers worden toegelaten. 
Startdatum: 12 augustus 2021 - einddatum: 31 december 2021 

Waverstraat: 
In het kader van uitbreidings- en aanpassingswerken van het waternet iov Pidpa zal de rijbaan ingenomen worden als werfzone. De straat wordt afgesloten voor doorgaand verkeer en er wordt een omleiding voorzien via Leliestraat en Berlaarbaan. Plaatselijk verkeer, voetgangers en fietsers worden toegelaten. 
Startdatum: 20 september 2021  - einddatum: 22 oktober 2021 

Kempenarestraat: 
In het kader van de nieuwe glasvezel- en fiber-netwerken zullen Proximus en Telenet ondergrondse werken uitvoeren in de Kempenarestraat en aan het kruispunt met de Mechelsesteenweg.
Fase 1 - Kempenarestraat: tijdens de werken wordt het fietspad ingenomen als werfzone en voor de fietsers zal een afgebakende zone op de rijbaan voorzien worden. Beurtelings verkeer blijft mogelijk dmv tijdelijke verkeerslichten.
Fase 2 - kruispunt Kempenarestraat-Mechelsesteenweg: tijdens de werken wordt het fietspad en 1 rijbaanhelft ingenomen als werfzone. De fietsers dienen over te steken (overzijde wordt dubbelrichting fietspad). Op het kruispunt wordt het verkeer geregeld met tijdelijke verkeerslichten.
Startdatum: 18 oktober 2021  - einddatum: 19 november 2021 

Bosstraat en Walemstraat: 
Een aannemer zal iov het gemeentebestuur klinkerwerken uitvoeren in deze straten. De werfzone bevindt zich buiten de rijbaan en plaatselijk verkeer zal steeds doorkunnen. De voetgangers en fietsers dienen over te steken. Ter hoogte van de werfzone geldt een parkeerverbod aan beide kanten van de straat.
Startdatum: 28 september 2021  - einddatum: 23 december 2021

Olmstraat 25: 
Voor het realiseren van een elektriciteits- en gasaansluiting iov Fluvius zal tijdens de werken het voetpad worden ingenomen als werkzone. Er wordt een afgebakende zone voorzien voor voetgangers en fietsers. Afwisselend doorgaand verkeer blijft steeds mogelijk.
Startdatum: 19 oktober 2021  - einddatum: 22 oktober 2021 (duur van de werken: 0,5 dag)

Markt 28:  
Ikv werken in opdracht van Pidpa wordt tijdens de werken de rand van de rijbaan ingenomen als werfzone. Er blijft voldoende vrije doorgang voor het doorgaand verkeer. 
Startdatum: 4 november 2021  - einddatum: 5 november 2021 

Muilshoek:  
Ikv werken aan het electriciteitsnetwerk zal een aannemer sleuf- en graafwerken uitvoeren en hierbij wordt de rijbaan ingenomen als werkzone vanaf huisnummer 27. Er is geen plaatselijk verkeer mogelijk. Voor de fietsers tussen Wilsonstraat en Berlaarbaan (doorgang naar Grensstraat is niet mogelijk) wordt een omleiding voorzien via Abeel, Leliestraat en Berlaarbaan.
Startdatum: 12 oktober 2021  - einddatum: 20 oktober 2021 

Populierenstraat 2:  
De straat wordt afgesloten omwille van het realiseren van een rioleringsaansluiting in de rijbaan. Er is geen doorgaand verkeer mogelijk. De doorgang voor de voetgangers en fietsers blijft steeds mogelijk. 
Startdatum: 15 november 2021  - einddatum: 19 november 2021 

Duffelstraat 79: 
Ikv nutswerken in opdracht van Pidpa wordt het voetpad en de rand van de rijbaan ingenomen als werfzone. Een veilige doorgang voor de voetgangers en de fietsers wordt voorzien. Ter hoogte van de werf is een rijbaanversmalling ingevoerd en de voorrang wordt geregeld met de borden B19/B21. 
Startdatum: 11 oktober 2021  - einddatum: 20 oktober 2021 

Clemenceaustraat 168: 
Voor de aanleg van nutsvoorzieningen zal tijdens de werken de rijbaan ingenomen worden als werkzone. De straat wordt afgesloten met nadars en er wordt een omleiding voorzien via de Schouwvelden, Liersesteenweg en Hertstraat. Voetgangers en fietsers kunnen wel steeds door. 
Startdatum: 20 oktober 2021  - einddatum: 22 oktober 2021 

Mechelbaan/Heivelden: 
Ikv nutswerken in opdracht van Pidpa wordt een rijbaanhelft te Lombaardstraat en Mechelbaan ingenomen als werfzone. Voor de fietsers wordt een afgebakende zone op de rijbaan voorzien als het fietspad niet beschikbaar is. Er is steeds afwisselend verkeer mogelijk en de voorrang wordt geregeld met de tijdelijke verkeerslichten. Mechelbaan: enkelrichting - er is een omleiding voorzien via Wolvenstraat en Berlaarbaan.
Startdatum: 18 oktober 2021  - einddatum: 22 oktober 2021 

Mechelsesteenweg 141: 
Ikv nutswerken in opdracht van Pidpa wordt tijdens de werken het fietspad en de rand van de rijbaan ingenomen. Voor de fietsers wordt een afgebakende zone op de rijbaan voorzien. Afwisselend verkeer is steeds mogelijk en de voorrang wordt geregeld met de borden B19/B21.
Startdatum: 8 november 2021  - einddatum: 16 november 2021 

Berkelei 63: 
Ikv een aansluiting op de riolering zal tijdens de werken het voetpad en de rand van de rijbaan worden ingenomen. Voetgangers dienen over te steken. Afwisselend verkeer is steeds mogelijk en de voorrang wordt geregeld met de borden B19/B21.
Startdatum: 25 oktober 2021  - einddatum: 29 oktober 2021 

Clemenceaustraat 226A: 
Voor het realiseren van een elektriciteitsaansluiting zal tijdens de werken het fietspad ingenomen worden. Voor de fietsers wordt een afgebakende zone voorzien op de rijbaan.  Afwisselend verkeer is steeds mogelijk en de voorrang wordt geregeld met de borden B19/B21.
Startdatum: 19 november 2021  - einddatum: 24 november 2021 

Rozendaalweg 24: 
Voor het realiseren van een elektriciteitsaansluiting wordt er gewerkt in de berm. De rijbaan blijft vrij door het doorgaand verkeer. 
Startdatum: 9 november 2021  - einddatum: 14 november 2021 

Mechelbaan 49: 
Voor het realiseren van een elektriciteits- en gasaansluiting wordt het voetpad ingenomen als werfzone. Voetgangers hebben doorgang op het fietspad en de rijbaan blijft vrij door het doorgaand verkeer. 
Startdatum: 9 november 2021  - einddatum: 13 november 2021 

Clemenceaustraat 84: 
Voor het realiseren van een rioleringsaansluiting iov Pidpa zal tijdens de werken het voetpad en de rand van de rijbaan worden ingenomen. Voetgangers dienen over te steken. Afwisselend verkeer is steeds mogelijk en de voorrang wordt geregeld met de borden B19/B21.
Startdatum: 26 oktober 2021  - einddatum: 29 oktober 2021