Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Bekendmaking Coronamaatregelen - Politiereglement - Uitstel tot 31 december 2021 voor het in werking treden van de regels rond uitbatings- en vestigingsvergunning voor bestaande inrichtingen

Gepubliceerd op  ma 15 feb 2021
Het besluit van de gemeenteraad genomen in zitting van 1 februari 2021 betreffende het politiereglement: uitstel van in werking treden van regels rond uitbatings- en vestigingsvergunning wordt ter kennis gebracht aan de bevolking via publicatie op de website, vanaf 15 februari 2021

Datum publicatie: 15 februari 2021

Nummer: 2100


Onderwerp: Coronamaatregelen - politiereglement

De reglementen en verordeningen, bedoeld in artikel 286 van het decreet lokaal bestuur, treden in werking de vijfde dag na de bekendmaking ervan, tenzij het anders bepaald is.