Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek wijziging beheersplan en toegankelijkheidsregeling Pasbrugbos

Gepubliceerd op  ma 12 feb 2018

Openbaar onderzoek betreffende een wijziging van beheersplan en toegankelijkheidsregeling Pasbrugbos ingediend door Gunter Desmet en Kristof Sels voor Gemeentebestuur Sint-Katelijne-Waver, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver gelegen Borgersteinlei - Pasbrugbos, met als voorwerp:

Wijziging beheersplan en toegankelijkheidsregeling Pasbrugbos meer bepaald perceel 2/C/81.

Het dossier, met alle nuttige inlichtingen aangaande bovengenoemd onderwerp, ligt ter inzage op het gemeentehuis alle werkdagen vanaf 12 februari 2019 tot en met 14 maart 2019.

Bekendmaking

De burgemeester,

maakt bekend dat een openbaar onderzoek ingesteld is betreffende bovengenoemde wijzigingsaanvraag.

Het dossier ligt ter inzage van het publiek in het gemeentehuis, Lemanstraat 63 te Sint-Katelijne-Waver, vanaf de datum van het openen van het onderzoek gedurende een termijn van tenminste 30 dagen.

De aanvraag ligt van 12 februari 2019 tot en met 14 maart 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Vergunningen en Beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via http://www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

De personen die opmerkingen en/of bezwaren hebben, kunnen gedurende voormelde termijn, tot bij de sluiting van het onderzoek, hun schriftelijke bezwaren toezenden aan Agentschap voor Natuur en Bos, Adviezen en Vergunningen Antwerpen, Lange Kievitstraat 111-113 bus 63, 2018 Antwerpen of gert.dekeyser2@vlaanderen.be