Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbare onderzoeken en bekendmakingen: ruimtelijke ordening en milieu

De coronacrisis heeft ook impact op openbare onderzoeken

Naar aanleiding van de coronacrisis werd volgende maatregel ingevoerd voor openbare onderzoeken voor omgevingsvergunningsaanvragen, milieu effecten rapporten, ruimtelijke processen, ... (decreet 20 maart 2020 en besluit 24 maart 2020 over maatregelen in geval van een civiele noodsituatie met betrekking tot de volksgezondheid, wat betreft de omgevingsvergunning):

Openbare onderzoeken die liepen op 24 maart werden van die dag opgeschort

U kon er tussen 24 maart en 25 april dus niet voor langsgaan bij een gemeente om ze in te kijken. De onderbroken dossiers worden vanaf 27 april hernomen voor de nog resterende tijd. De wettelijk bepaalde totale looptermijn van dertig dagen blijft dus wel gehandhaafd. Bezwaren of opmerkingen die binnen de schorsingstermijn bezorgd werden aan de gemeente, worden toch als ontvankelijk aanzien.

Vanaf 27 april kunt u een afspraak maken aan het loket, enkel voor het inkijken van lopende openbare onderzoeken of beslissingen binnen de beroepstermijn. De afspraakmomenten zijn beperkt tot de voormiddag van elke werkdag tussen 9 en 12 uur. U maakt hiervoor telefonisch een afspraak via 015 30 50 30.

Nieuwe openbare onderzoeken

Er werden geen nieuwe openbare onderzoeken gestart voor 27 april. Het betreft ondertussen een hele lijst en om een overrompeling te vermijden worden ze gefaseerd terug opgestart. De onderbroken dossiers worden vanaf 27 april hernomen voor de nog resterende tijd. We starten een eerste reeks nieuwe onderzoeken terug op vanaf 4 mei en vanaf 11 mei verloopt alles terug binnen procedure.

TIP: indien u een brief ontvangt met betrekking tot een openbaar onderzoek bent u zeker niet verplicht om langs te komen. U bent zelfs helemaal niet verplicht te reageren. U kan eventuele vragen steeds via e-mail en of telefoon stellen. Dat is voor velen al voldoende.

Algemene info openbaar onderzoek

Als burger kan u tijdens het openbare onderzoek een specifiek dossier, project, … komen inkijken. Een openbaar onderzoek wordt gehouden om de bevolking in te lichten en na te gaan of er mensen bezwaren hebben. Om het dossier in te kijken, moet u een afspraak maken.

Onderaan deze pagina vindt u meer info over een specifiek dossier tijdens het openbaar onderzoek.

Heeft u echter vragen, wenst u dat een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening of de dienst milieu u meer informatie geeft of wilt u het dossier inkijken, dan maakt u hier een afspraak:

Ruimtelijke ordening

De openbare onderzoeken van ruimtelijke ordening omvatten ook nog dossiers rond ruimtelijke uitvoeringsplannen (RUP’s),  ... Voor bepaalde dossiers zal u extra info terugvinden op deze website.

Heeft u echter vragen, wenst u dat een medewerker van de dienst ruimtelijke ordening u meer informatie geeft of wil u het dossier inkijken, maak dan een afspraak.

Milieu

Openbare onderzoeken op het vlak van milieu omvatten ook nog dossiers rond bodemsaneringsproject, … Voor bepaalde dossiers zal u extra info terugvinden op deze website.

Heeft u echter vragen, wenst u dat een medewerker van de dienst duurzame ontwikkeling u meer informatie geeft of wilt u het dossier inkijken, maak dan een afspraak.

Openbare werken en andere

Voor dossiers die niet kunnen gekoppeld worden aan bovenstaande materie zal u meer  info terugvinden op deze website en dient u steeds een afspraak te maken met een deskundige.