Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/146 - Kleuterstraat 20 - Emiel De Vocht

Gepubliceerd op  di 21 mei 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Emiel De Vocht, Kleuterstraat 20 te 2860 SintKatelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kleuterstraat 20 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceelnummers 236X, 236Y, 248G, 248L, 248M.

Het betreft een aanvraag tot het verder exploiteren van een tuinbouwbedrijf.

Type handelingen: exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag: 17.3.4.1°b) Reden openbaar onderzoek:

Milieu klasse 2

De aanvraag ligt van 24 mei 2019 tot en met 22 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.