Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/174/VK - het creëren van 3 loten voor open bebouwing - Vermeulenstraat zn - Buro Van Eyken bvba

Gepubliceerd op  vr 26 jul 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Buro Van Eyken bvba, Brusselsesteenweg 180 te 1980 Zemst, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Vermeulenstraat zn te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceel 748T3, 750R2.

Het betreft een aanvraag tot het creëren van 3 loten voor open bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning als:

  1. a) de kavels niet gelegen zijn in een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg
  2. b) de aanvraag wel gelegen is in zulk plan, maar er niet mee in overeenstemming is
  3. c) het voor de kavels geldende plan, vermeld in a), geen bestemmingsvoorschriften en geen voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies bevat

De aanvraag ligt van 26 juli 2019 tot en met 24 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.