Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/216- Abdijstraat 5 - Sofie Desmet en Maarten Roseleth

Gepubliceerd op  di 06 aug 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Sofie Desmet en Maarten Roseleth, Kleine Nieuwedijkstraat 38G te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Abdijstraat zn te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 20G2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de verkavelingsvoorschriften is enkel een plat dak toegelaten op de uitbouwen. Volgens deze aanvraag wordt ook op het hoofdvolume van de woning een plat dak voorzien.

Volgens de verkavelingsvoorschriften dient de voorgevel van de woning samen te vallen met de voorgevelbouwlijn, ofwel binnen een strook van 3m diepte hiervan. Op de plannen van deze aanvraag bevindt het hoofdvolume zich op 6,60m achter de voorgevelbouwlijn. De aanpalende carport, vooraan de woning, bevindt zich op 1,6m achter de voorgevelbouwlijn. 

De aanvraag ligt van 9 augustus 2019 tot en met 7 september 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.