Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/276 - Groenstraat 11 en 11A - Nail Kürüm

Gepubliceerd op  do 03 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Nail Kürüm, Antwerpsesteenweg 92 te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Groenstraat 11 en 11A te 2860 SintKatelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 2, sectie D, perceel 17F.

Het betreft een aanvraag tot het aanleggen van een terras bij het Sint-Michielskasteel.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de verkavelingsvoorschriften staat dat binnen de zone, exclusief zone 8bis, constructies en gebouwen kunnen worden opgericht. Het verhoogd terras van de aanvraag bevindt zich in de zone artikel 8bis.

De aanvraag ligt van 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.