Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/287 - Waverstraat 41 - Vincent en Nele Verlinden

Gepubliceerd op  do 03 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Vincent Verlinden en Nele Verlinden, Molenveld 22 te 2840 Rumst, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Waverstraat 41 te 2860 sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 792A.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

In de verkavelingsvoorschriften staat dat de inplanting moet gevolgd worden zoals op het verkavelingsplan en dat behoudens de oprit naar een garage er maximaal 1 extra autostaanplaats mag worden ingericht. In het ontwerp komt er een hellend vlak (trap) naast de 13,39m breedte van de woning zoals voorzien op het verkavelingsplan en worden er 2 parkeerplaatsen voorzien zonder dat er een garage is.

De aanvraag ligt van 3 oktober 2019 tot en met 1 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver.

U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00.

Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be. Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.