Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/294/VK - Duffelstraat 50 - Jan Belmans

Gepubliceerd op  do 03 okt 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jan Belmans, Naalstraat 40C te 2570 Duffel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelstraat 50 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 1, sectie A, perceel 173F, 174/02A.

Het betreft een aanvraag tot het creëren van 3 loten voor open bebouwing en 2 loten voor halfopen bebouwing.

Type handelingen: verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning als:

a) de kavels niet gelegen zijn in een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg

b) de aanvraag wel gelegen is in zulk plan, maar er niet mee in overeenstemming is

c) het voor de kavels geldende plan, vermeld in a), geen bestemmingsvoorschriften en geen voorschriften voor de inplanting, de grootte en het uiterlijk van de constructies bevat. 

De aanvraag ligt van 4 oktober 2019 tot en met 2 november 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.