Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/399/VK - Molenstraat 125 - Jan Foqué

Gepubliceerd op  ma 13 jan 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jan Foqué, Bezelaerstraat 128 te 2830 Willebroek, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Molenstraat 125 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie B, perceel 413E, 413M.

Het betreft een aanvraag tot het verkavelen van 6 loten na het afbreken van een vrijstaande eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, verkavelen van gronden.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen voor een omgevingsvergunning voor het verkavelen van gronden of voor de bijstelling van een dergelijke omgevingsvergunning als: de kavels niet gelegen zijn in een goedgekeurd provinciaal of gemeentelijk ruimtelijk uitvoeringsplan of een goedgekeurd bijzonder plan van aanleg.

De aanvraag ligt van 17 januari 2020 tot en met 15 februari 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.