Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2019/414 - Joachim Vervoort en Sarah Keulemans - Leliestraat 57A

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Joachim Vervoort en Sarah Keulemans, Leliestraat 57 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.


De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.


De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Leliestraat 57A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 452X.


Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een vrijstaande eengezinswoning met praktijkruimte en bijgebouw.
Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.
Reden openbaar onderzoek:
Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.


Volgens de voorschriften van de verkaveling moet de inplanting van de woning staan zoals op het verkavelingsplan. In het ontwerp van de aanvraag zal de woning 2,55m naar achter worden ingeplant tov het plan.


De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving,
Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken via het telefoonnummer 015 5 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.


Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.