Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/067/VK - @TOPO BVBA - Bosbeekweg 3A-5-5A

Gepubliceerd op  wo 06 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door @TOPO BVBA, Frederik De Merodestraat 111 te 2800 Mechelen, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Bosbeekweg 3-5-5A te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceelnummers 186R2 en 186S2.

Het betreft een aanvraag tot het creëren van 2 loten voor halfopen bebouwing.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen voor een omgevinsgsvergunning voor het verkavelen van gronden.

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor telefonisch een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.