Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/083 - Frank De Buyser en Ingrid Voet - Haverstraat 5

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Frank De Buyser & Ingrid Voet, Haverstraat 5 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Haverstraat 5 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12027, sectie C, perceel 123G3.
Het betreft een aanvraag tot het regulariseren van een tuinberging.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij
het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.