Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/086 - Valkstraat 75 - Nike De Vos

Gepubliceerd op  di 05 mei 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Nike De Vos, Clemenceaustraat 25 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Valkstraat 75 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceel 142D4.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een halfopen eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

1) Volgens de verkavelingsvoorschriften dienen de gevels afgewerkt te worden met gevelsteen of baksteen. Volgens de aanvraag wordt er ook gebruik gemaakt van zwarte gevelpanelen en zwarte gevellamellen als accent in de gevels.

2) Volgens de verkavelingsvoorschriften moet de kroonlijsthoogte 6,0m bedragen, ten opzichte van het trottoirniveau. Volgens de aanvraag bedraagt de kroonlijsthoogte 6,20m ten opzicht van het trottoirniveau.

De aanvraag ligt van 11 mei 2020 tot en met 9 juni 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.