Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/140 - Het bouwen van 21 woningen - Peiroun NV - Clemenceaustraat en Groenstraat

Gepubliceerd op  do 18 jun 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Peiroun NV, Mechelsesteenweg 35 te 2840 Rumst, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Clemenceaustraat, Groenstraat te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie D, perceelnummers 720/02S, 720A2, 720Z, 722V, 722W, 724L3, 724N3, 724P3, 724R3, 724S3, 724T3, 724V2, 724V3, 724X3, 724Z2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van 21 woningen.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de verkavelingsvoorschriften (art. 1.4) dient de kroonlijsthoogte voor woningen met een zadeldak 6,50m te bedragen en de nokhoogte voor woningen met platte daken 7,0m.
Volgens de aanvraag bevindt de kroonlijsthoogte van woningen met een zadeldak en de nokhoogte van woningen met een plat dak, lager dan wat vooropgesteld is. De kroonlijsthoogte van de woningen met een zadeldak bedraagt volgens de aanvraag ongeveer 6,40m, alsook de nokhoogte van woningen met een plat dak.

De aanvraag ligt van 19 juni 2020 tot en met 18 juli 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. Zolang de coronamaatregelen gelden dient u hiervoor een afspraak te maken via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.