Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2020/197 - Het bouwen van een melkveestal en aanverwante constructies - Muilshoek 30 - Luc Hormans

Gepubliceerd op  di 28 jul 2020

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door de heer Luc Horemans, Generaal Deschachtstraat 1 bus 31 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is de deputatie van de provincie Antwerpen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Muilshoek 30 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie B, perceel 310B, 310D.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een melkveestal en aanverwante constructies.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen, exploitatie van een ingedeelde inrichting.

Toepasselijke indelingsrubrieken van de VLAREM-indelingslijst voor deze aanvraag:

17.4., 45.4.e)1°, 53.8.2°, 6.4.1° 15.1.1, 16.3.1.1., 17.3.6.1.b, 17.3.9.1, 28.2.c.1, 3.2, 45.14.3, 45.6.a.1, 9.4.3.c.1

Reden openbaar onderzoek:

Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto volume van meer dan

3.000 m³ en ingedeelde inrichtingen of activiteiten milieu klasse 1

De aanvraag ligt van 3 augustus 2020 tot en met 1 september 2020 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.