Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning - OV/2021/153 - 't Pleintje - Stéphane Bruylants

Gepubliceerd op  do 10 jun 2021

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Stéphane Bruylants, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging 't Pleintje 12C te 2861 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: afdeling 12027, sectie C, perceel 123H3.

Het betreft een aanvraag tot het tijdelijk wijzigen van een praktijkruimte op het gelijkvloers naar een wooneenheid.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

De aanvraag wijkt af van de verkavelingsvoorschriften (Omgevingsbesluit artikel 13,1°,b,7).

De aanvraag ligt van 11 juni 2021 tot en met 10 juli 2021 ter inzage bij de gemeentelijke dienst Omgeving, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.