Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/033- Peter Van Laer - Kegelslei 7

Gepubliceerd op  ma 17 dec 2018

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Peter Van Laer, Kegelslei 7 te 2861 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kegelslei 7 te 2861 Sint-KatelijneWaver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 3, sectie C, perceel 185R.

Het betreft een aanvraag voor het aanleggen van een zwembad.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek. Er wordt namelijk een dubbele garage aangebouwd waarbij de gevels worden afgewerkt met hout terwijl de verkavelingsvoorschriften bepalen dat de gevels dienen afgewerkt te worden met gevelsteen.

De aanvraag ligt van 11 maart 2019 tot en met 9 april 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.