Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/139 - het bouwen van een tuinhuis met pergola - Hertstraat 5 - Glenn Maras

Gepubliceerd op  vr 17 mei 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Glenn Maras, Hertstraat 5 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen. 

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Hertstraat 5 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 481G6.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een tuinhuis met pergola.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

- Artikel 2.02.5° 'Tuinhuisjes in hout zijn toegestaan onder de volgende voorwaarden: met een nokhoogte van max. 3 meter, met een bebouwde oppervlakte van max. 12 m², op te richten op min. 2 meter uit de perceelsgrenzen.'

  • De aanvraag betreft een houten tuinhuis met een hoogte van 3,5 meter, een bebouwde oppervlakte van 21m² op minder dan 2 meter uit de perceelsgrenzen.

De aanvraag ligt van 23 mei 2019 tot en met 21 juni 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

 

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.