Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/195 - Kriekenveld 28 - Johan Hendrickx

Gepubliceerd op  vr 12 jul 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Ilse Rijmenams en Carl Jones, Kriekenveld 28 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Kriekenveld 28 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12422, sectie C, perceel 148K5.

Het betreft een aanvraag tot het verbouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1, §2, van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek.

Volgens de verkavelingsvoorschriften dient de bouwhoogte tussen 9m en 13m bouwdiepte maximaal dezelfde hoogte te zijn als die van de voorgevel.

Volgens het bouwprofiel van deze aanvraag is de kroonlijsthoogte van de voorgevel 5,28m. De kroonlijsthoogte van de nieuwe aanbouw achteraan de woning (tussen de bouwdiepte 9m en 13m) bedraagt 5,80m.

De aanvraag ligt van 12 juli 2019 tot en met 10 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.