Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/228 - het uitbreiden van een glastuinbouwbedrijf en het bouwen van een bedrijfswoning-Duffelsesteenweg 111C-Goni bvba

Gepubliceerd op  vr 13 sep 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door GONI bvba, Duffelsesteenweg 111D te 2860 Sint-Katelijne-Waver, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Duffelsesteenweg 111, Duffelsesteenweg 111C te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie A, perceel 416B, 417P, 417R, 417S, 418B, 418C, 422B, 423E, 428B.

Het betreft een aanvraag tot het uitbreiden van een glastuinbouwbedrijf en het bouwen van een bedrijfswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek:

Het oprichten van gebouwen of constructies, buiten industriegebied, met een bruto grondoppervlakte van meer dan 500m² en met een bruto volume van meer dan 3000m³.

De aanvraag ligt van 13 september 2019 tot en met 12 oktober 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.