Gemeente Gemeente Sint-Katelijne-Waver

Openbaar onderzoek omgevingsvergunning-OV/2019/235- Abdijstraat 10- Githa Colans

Gepubliceerd op  do 08 aug 2019

Het gemeentebestuur van Sint-Katelijne-Waver deelt mee dat door Jo Gerits en Githa Colans, Emiel van Hammestraat 53 bus 4 te 2570 Duffel, een aanvraag voor een omgevingsvergunning is ingediend bij het college van burgemeester en schepenen.

De overheid bevoegd om een beslissing te nemen over de aanvraag is het college van burgemeester en schepenen.

De aanvraag heeft betrekking op een terrein met als ligging Abdijstraat 10 te 2860 Sint-Katelijne-Waver, en met als kadastrale ligging: Afdeling 12035, sectie E, perceel 20B2.

Het betreft een aanvraag tot het bouwen van een eengezinswoning.

Type handelingen: stedenbouwkundige handelingen.

Reden openbaar onderzoek: aanvragen waarvoor de toepassing is vereist van artikel 4.4.1 van de Vlaamse Codex Ruimtelijke Ordening worden onderworpen aan een openbaar onderzoek: • plat dak in plaats van hellend dak; • kroonlijsthoogte van 6,20m in plaats van maximaal 6m; • breedte van de voorgevel bedraagt 5,80m op de voorgevelbouwlijn in plaats van minstens 7m. De aanvraag ligt van 2 augustus 2019 tot en met 31 augustus 2019 ter inzage bij de gemeentelijke dienst vergunningen en beleidsondersteuning, Lemanstraat 63, 2860 Sint-Katelijne-Waver. U dient hiervoor een afspraak te maken via www.skw.be of telefonisch via 015 30 50 00. Beperkte informatie kan ook worden bekeken via www.omgevingsloket.be.

Gedurende die periode kunnen standpunten, opmerkingen of bezwaren over de aanvraag worden ingediend bij het college van burgemeester en schepenen of via het omgevingsloket.